Mit navn er Tina Rechendorff Møller

Velkommen til min hjemmeside. På disse sider har jeg samlet fotos af projekter fra både arbejde og fritid.

Jeg har baggrund i reklamebranchen og mange års erfaring med undervisning i grafiske værkstedsfag i erhvervsskoleregi.

Så langt jeg kan huske tilbage har jeg interesseret mig for design og grafik. Jeg tegner, maler og fotografere så snart jeg har mulighed for det.

Min nyeste interesse er 3D print og tegning. Det er genialt hvad man kan bruge 3D print til - fra små prototyper i pvc til huse printet i beton.


 


 
Af kompetencer vil jeg nævne: 

Innovativ værkstedsopbygger
 
Dynamisk og helhedsorienteret underviser
 
Dygtig formidler og vejleder
 
Selvstændig designer
 
Layout og Adobe CC
 
Selvstændig hjemme-grafiker hos Tinas Grafiske Værksted.
Forgyldning af håndskåret bogstav 

Værkstedsarbejde med elever fra 10. klasse Web & Design, Københavns Teksniske Skole.

Farvelære. Opgave hvor et kunstværk skal forstørres vha opstregningsteknik og derefter farvelægges.
Focus på farvegenkendelse og farveblandning.

Farvelære. Opgave var at lave et skilt der så gammelt ud. Krakeleringseffekt på MDF-plader.
Farverne bliver blandet med kontrastfarven for at dæmpe farverne. Klare rene farver var forbudte i denne opgave. Fokus på farveblanding med kontrastfarverne samt brug af skabelonsfolie. Tema: 3D. Emballage. Færdigheder: Dybe og rumfornemmelse,  størrelsesforhold og forholdstal,  opmåling og skæring, farvemanipulation i photoshop, plakat-print fra pdf-fil samt samarbejde.Tema: 3D. Opgaven 3D-navn - at skrive uden bogstaver. Tag foto af en baggrund samt genstande der danner dit navn. Fritlægning i photoshop. Navn arrangeres på baggrunden med effekten slagskygge.


Layout øvelse. Tekst sættes op i programmet InDesign. Fokus på komposition af tekst og billeder i en 2, 3 og 4-spaltet flyer i A4 format. 
Opgaven Rentegn et logo. Montage af 3 lag folie ved hjælp af pasmærker. 
Klik her for at få dit eget GoMINIsite